Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

4η Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Με τη λήξη των εκδηλώσεων της 4η Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας οι Καθηγητές , το Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μας...

τους μαθητές, καθηγητές , γονείς και όλους γενικά τους φίλους της Επιστήμης και της Τεχνολογίας που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις της εβδομάδας από 12-18 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος.


Σκοπός μας είναι η εβδομάδα αυτή να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη και πιο πλούσια σε εκδηλώσεις και να αποτελέσει έναν θεσμό που σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να φέρνει σε επαφή το ευρύ κοινό της Κατερίνης αλλά και της Πιερίας με επιστήμονες, ερευνητές, αξιόλογους ανθρώπους της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ώστε να μεταφέρεται η γνώση , οι ιδέες , οι αξίες της επιστημονικής έρευνας και των τεχνολογικών εφαρμογών, ιδιαίτερα στους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους.


Στη διάρκεια των εκδηλώσεων πάνω από 1000 επισκέπτες της εβδομάδας παρακολούθησαν επιστημονικά πειράματα επιδείξεις τεχνολογικών εφαρμογών , παρουσιάσεις και εργαστήρια και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας για τη συμμετοχή τους και την άψογη παρουσίαση των πειραμάτων και παρουσιάσεων που είχαν ετοιμάσει , την Χημικό Μηχανικό κ Χριστίνα Ζέτα , τους Πληροφορικούς κ. Μαρία Ντανά , Αστέριο Τζήκα και Αθανάσιο Κιάλα, τους Φυσικούς κ Νίκο Ιωάννου, Ευστάθιο Τασχουνίδη και Παναγιώτη Βελκόπουλο τον Χημικό κ Γρηγόρη Καλόμοιρο όπως επίσης τους μαθηματικούς κ. Αναστάσιο Ευαγγελόπουλο και Αναστάσιο Γκρέμο. Τέλος να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Φυσικό κ Χρήστο Πετούση τόσο για τις παρουσιάσεις του όσο και για την όλη δράση του ως εμπνευστή και πρωτεργάτη των εκδηλώσεων από την πρώτη χρονιά της υλοποίησής τους .

Για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τριανταφύλλου
Καθηγητής