Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο Δήμος Κατερίνης συνδιοργάνωσε στην Κατερίνη από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018 το 28ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ).

Στη συνδιοργάνωση μετείχαν η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν:

«Κλιματική Αλλαγή. Αστικό Περιβάλλον»

και πραγματοποιήθηκε στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης με την υποστήριξη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας «Ο Τόπος μου».

Από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν προσυνεδριακές δράσεις ευαισθητοποίησης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής με τη συμμετοχή σχολείων όλων των βαθμίδων από την Κατερίνη.

Ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων ανέλυσαν όλες τις πτυχές του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίπτωση των πόλεων, με τον Δήμαρχο Κατερίνης, κο Σάββα Χιονίδη, να αναφέρεται διεξοδικά στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, παρουσιάζοντας παράλληλα συγκεκριμένες λύσεις που εφαρμόστηκαν στη πόλη της Κατερίνης, οι οποίες αποτελούν καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα. Παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως οι πολυχρηστικές νησίδες, οι βιοκλιματικές αστικές αναπλάσεις με τη χρήση ψυχρών υλικών, το δίκτυο υπόγειων πυροσβεστικών κρουνών, το ευρύ πρόγραμμα δεντροφυτεύσεων εντός του αστικού ιστού, κ.α.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΦοΔΣΑ, εκπρόσωποι φορέων και οικολογικών οργανώσεων, στελέχη εταιρειών και απλοί πολίτες.

Με τη λήξη του Συνεδρίου ψηφίστηκε ομόφωνα η Απόφαση του Συνεδρίου η οποία αναφέρεται:

- στη διαχρονικότητα της κλιματικής αλλαγής, η οποία επιταχύνεται πλέον από ανθρωπογενείς παράγοντες,

- στα ακραία καιρικά φαινόμενα που είναι συχνότερα και εντονότερα,

- στις προβλέψεις για την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης τα επόμενα χρόνια, και

- στην ανάγκη να προχωρήσει η κυκλική οικονομία, μετά την ολοκληρωμένη ανακύκλωση και στην ενίσχυση των ΑΠΕ.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η αστικοποίηση σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή δημιουργεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας που πρέπει κατάλληλα να αντιμετωπιστεί.

Τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης των μαθητών και γενικότερα των νέων και η υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα εξουσίας προκειμένου να προλάβουμε τις καταστροφές.


Για το Συνέδριο
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. Ο Συντονιστής
Σάββας Χιονίδης Κώστας Βολιώτης