Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Χάρης Τζαμακλής στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Με αίσθημα τιμής και ευθύνης συμμετέχω εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Πρόκειται για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που λαμβάνει χώρα όταν το αίτημα για αλλαγές στο Σύνταγμα είναι ώριμο και αποτελεί παλλαϊκή απαίτηση. 

Εκ των ων ουκ άνευ αλλαγή πρόκειται να αποτελέσει η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών. 

Το πολιτικό σύστημα ΟΦΕΙΛΕΙ να ανταποκριθεί στο λαϊκό αίσθημα και να αποδείξει ότι οι παθογένειες δεν είναι "κοινωνικό φαινόμενο", αλλά πολιτικές επιλογές συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, που στο παρελθόν "έκοβαν και έραβαν" κατά το δοκούν και προς εξυπηρέτηση των ανομιών τους.