Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

ΤΟ Ε.ΠΟ.Σ ΓΙΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΜΙΚΗ - "ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΜΙΚΗ"

"Την αλυσίδα τη βαρειά
την κάνω χελιδόνι
τη φυλακή τη σκοτεινή
την κάνω ξαστεριά".

-Σε περιμέναμε Μίκη-15 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (Ε.ΠΟ.Σ)
Η Εκτελεστική Γραμματεία