Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Σχετικά με τα σεμινάρια των συντονιστών εκπαίδευσης για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών

Σχετικά με τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο σε όλη τη χώρα από τους συντονιστές εκπαίδευσης για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, επισημαίνει τα εξής:


Η καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης, που φαίνεται να είναι μια κίνηση προόδου σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που χρόνια τώρα βαθμολογεί τους μαθητές, αποτελεί μια άλλη μορφή αξιολόγησης, η οποία από μόνη της δεν οδηγεί σε ένα δημοκρατικότερο σχολείο που αμβλύνει τις διαφορές των μαθητών. Ενταγμένη στη λογική του «νέου σχολείου» και των μετρήσιμων στόχων που θέτει ο ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών η περιγραφική αξιολόγηση δεν παύει να αποτελεί ένα εργαλείο ταξινόμησης των μαθητών στα πλαίσια της κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η συζήτηση για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποκρύπτει εντέχνως τις τεράστιες ελλείψεις και αδυναμίες του ίδιου του σχολείου που συρρικνώνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Θεωρούμε ότι η περιγραφική αξιολόγηση δεν είναι ανεξάρτητη από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τίποτα δεν εμποδίζει τη σύνδεση της αξιολόγησης των μαθητών με τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας μιας και αποτελεί άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία του σχολείου. Άλλωστε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη θεσπίσει νέο νόμο για την αξιολόγηση (N. 4547/18 - Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις).

Αξιολόγηση και παιδαγωγική είναι αντιφατικές και ασύμβατες έννοιες. Στη βάση αυτή, κάθε μορφή αξιολόγησης και γραπτής αποτύπωσης αξιολογικού χαρακτηρισμού, είτε αυτή αποτυπώνεται ποσοτικά ή ποιοτικά-περιγραφικά, επιχειρεί να ταξινομήσει ιεραρχικά τους μαθητές και να διαιωνίσει τους διαχωρισμούς που αντανακλούν ταξικές διακρίσεις. Το σχολείο οφείλει να αντιμετωπίζει όλους τους μαθητές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ο καθένας, να τους εξασφαλίζει και να τους παρέχει όλα όσα απαιτούνται για αυτό. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα της διεκδίκησης από το εκπαιδευτικό κίνημα του σχολείου των όλων και των ίσων, των αναγκών και των δικαιωμάτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.


Για το Δ.Σ 


Συναδερφικά και με εκτίμηση 
Για τον ΣΕΠΕ Πιερίας 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Θανάσης Κοντοφάκας Χρήστος Κοσκινάς