Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

"Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη καθημερινή ζωή των Ατόμων με Αναπηρία" - Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας. (ΦΩΤΟ)

Με μεγάλη συμμετοχή και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις και διαπιστώσεις, η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο Επιμελητήριο Πιερίας ημερίδα με θέμα: "Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη καθημερινή ζωή των Ατόμων με Αναπηρία"


Στην ημερίδα μίλησαν οι :


  • ΄Ιτσιος Σπυρίδων - Εκπρόσωπος του Συλλόγους Γονέων Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης.
  • Στεφανής Ηλίας - Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων του ΕΕΕΚ.
  • Χατζηβασιλείου Μιχαήλ - Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Πιερίας.
  • Καραπούλιος Δημήτριος - Πρόεδρος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης.
  • Σολδάτος Δημήτριος - Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ.
  • Μπίνιας Νικόλαος - Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Ειδικής Αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.
  • Χιονίδης Γεώργιος - Δικηγόρος
  • Τσαουσίδης Δημήτριος - Αστυνόμος Β΄, Υποδιοικητής Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων ΠΑΘΕ Πιερίας.


-------------------------------------------------


➤ Διαβάστε την ομιλία του Τσαουσίδη Δημήτρη - Αστυνόμου Β΄, Υποδιοικητή Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων ΠΑΘΕ Πιερίας : - Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα κομμάτια του πληθυσμού μιας κοινωνίας, το οποίο μάλιστα, όπως δείχνουν οι σχετικές στατιστικές, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Έτσι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2016), πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, παρουσιάζει κάποιας μορφής αναπηρία, από τους οποίους τα 200 εκατομμύρια περίπου αντιμετωπίζουν σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕU-27), με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (2012), ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία μεταξύ του πληθυσμού της παραγωγικής ηλικίας (15-64 ετών), έφτανε περίπου τα 42 εκατομμύρια, αποτελώντας δηλαδή το 12,8% της αναφερόμενης ηλικιακής ομάδας, με το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα να αγγίζει το 9,1%.

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη πως όσοι θα βρεθούν στην τρίτη ηλικία έχουν πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σε κάποια φάση της ζωή τους προσωρινές ή μόνιμες λειτουργικές δυσκολίες, σύμφωνα πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2020 αναμένεται πως ο αριθμός των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων θαανέρχεται στο 25% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας μας.


Μπροστά στην πρόκληση αυτή, η Ελληνική Αστυνομία, αποτελώντας ένας από τους βασικότερους πυλώνες για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της Χώρας μας, αλλά πολύ περισσότερο για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δεν θα μπορούσε παρά να συμβάλλει ποικιλοτρόπως τα μέγιστα για την εξασφάλιση, διατήρηση και προαγωγή των αναγκαίων εκείνων όρων για μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες.


Για τον σκοπό αυτό, μη αρκούμενη στα στεγανά πλαίσια του συμβατικού της ρόλου στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης του εγκλήματος, η Ελληνική Αστυνομία, αναλαμβάνοντας έναν ευρύτερου κοινωνικό ρόλο, προβαίνει μέσω διαφόρων δράσεων που θα αναλυθούν στην συνέχεια, στην παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στην καθημερινότητα των ΑμεΑ, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της προσβασιμότητας τους στο δομημένο περιβάλλον, στους ελεύθερους χώρους και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας.


Έχοντας ως πυξίδα


- Το άρθρο 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

- Το άρθρο 17 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το οποίο προβλέπει ότι: «Κάθε άτομο με αναπηρίες έχει δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητάς του, σε ίση βάση με τους άλλους»,

- Τον Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικού Προσωπικούο οποίος σκιαγραφώντας τον κοινωνικό ρόλο του Σώματος ορίζει ότι: «ο Αστυνομικός επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία ιδίως των ατόμων με αναπηρίες»,

- Αλλά πολύ περισσότερο τις πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά του Σώματος μας όπως αυτά γαλουχήθηκαν μέσα από την ιστορική πορεία προσφοράς του στην Ελληνική κοινωνία,

Η ηγεσία και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση στο πλευρό αυτής της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, προκειμένου να διευκολύνει και να εξασφαλίσει την ισότιμη με τους λοιπούς έλληνες πολίτες, απόλαυση όλων εκείνων των δικαιωμάτων και αγαθών που ως μέλη της ίδια κοινωνίας δικαιούνται.


Προσβασιμότητα


Οι έννοιες της ισότητας και της ίσης συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή μιας Χώρας, απαιτούν τη δυνατότητα όλων να κινούνται ελεύθερα, χωρίς τη βοήθεια τρίτων και χωρίς να παρεμποδίζεται η είσοδός τους από οτιδήποτε. Έτσι κρίνεται απαραίτητο η μελέτη και η σχεδίαση για την ανέγερση κτιρίων, καθώς και την διαμόρφωση οποιουδήποτε χώρου, να μην αποκλείει την προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρίες και συνεπώς, να μην τους αποκλείει από κοινωνικές, επαγγελματικές και παραγωγικές δραστηριότητες. Η παρεμπόδιση της προσβασιμότητας δεν απομακρύνει μόνο το άτομο από τον κοινωνικό του περίγυρο και κατ’ επέκταση παρεμποδίζει την ένταξή του σε αυτό, αλλά πολύ περισσότερο του στερεί και το δικαίωμα της αυτόνομης διαβίωσης.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα ο πρόσφατος Νόμος 4488/2017, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή και η θέσπιση του έχει ως σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου η Ελληνική Αστυνομία:

α) Αφαιρεί κάθε είδους υφιστάμενα φυσικά και τεχνητά εμπόδια, που εντοπίζονται και μπορούν να δυσχεραίνουν την κίνηση των Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου αυτό απαιτείται,

β)Λαμβάνει μέριμνα ώστε στα κτίρια που κατασκευάζονται ή επισκευάζονται και προορίζονται για τη στέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών, να δημιουργούνται κατάλληλες υποδομές που να καθιστούν εύκολη τηνπρόσβαση στα άτομα αυτά, και τέλος,

γ) Λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ειδικότερα προς αντιμετώπιση των περιπτώσεων που τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία δεν επιτρέπουν την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, θεσπίζονται και εφαρμόζονται εξειδικευμένες εναλλακτικές πρακτικές που αποβλέπουν στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Όπως ενδεικτικά:

- Διάθεση και λειτουργία ειδικού γραφείου στο ισόγειο των κτιρίων αυτών, όπως σχετικά πραγματοποίησε και η Διεύθυνση μας, μεταφέροντας τα γραφεία έκδοσης διαβατηρίων και ταυτοτήτων στο ισόγειο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται προς διευκόλυνση των ατόμων αυτών.

- Ή ακόμη και μετάβαση του αρμόδιου Αστυνομικού υπαλλήλου σε σημείο προσβάσιμο για αυτά, και εφόσον απαιτηθεί και στην οικία τους, προς επιτόπια διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.


Αστυνομικός της γειτονίας


Ένα όμως από τα μεγαλύτερα βήματα της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της διευκόλυνσης της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και των μελών των λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ήταν η καθιέρωση του Θεσμού του «Αστυνομικού της γειτονίας» σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις δοκιμασμένες πρακτικές της κοινοτικής αστυνόμευσης.

Ο θεσμός αυτός, λειτουργώντας ήδη με μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες 22 περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας, έχει πρωτίστως ως στόχο του, την άρση των στεγανών και την μείωση των αποστάσεων μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών και κατ’ επέκταση την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης σε ένα πιο προσωπικό και φιλικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που στελεχώνει τον εν λόγω θεσμό, παρακολουθεί από κοντά και αφουγκράζεται τα προβλήματα των μελών της κάθε τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρίες, παρέχοντας σε αυτά κάθε δυνατή βοήθεια στην διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων καθώς και άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας (όπως Βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση βεβαιώσεων, αντιγράφων κ.α.).


Κινητές Αστυνομικές Μονάδες.


Ανάλογης σπουδαιότητας και επιτυχίας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της βελτίωσης της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία που κατοικούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, είναι και ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, ο οποίος εφαρμόζεται ήδη σε πάνω από 32 περιοχές της χώρας με θετικότατα αποτελέσματα.

Πιο αναλυτικά, ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, στελεχωμένα από τουλάχιστον τρεις αστυνομικούς, επισκέπτονται βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της Χώρας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και την στενότερη συνεργασία μαζί τους


Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των μελών της τοπικής κοινωνίας, ιδίως των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ που αδυνατούν να μεταβούν στα αστικά κέντρα, μέσω της παροχής επιτόπιων υπηρεσιών και της άμεσης διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους, όπως ενδεικτικά καταγραφής παραπόνων, βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής, παροχής πληροφοριών, συμπλήρωσης και παραλαβής αιτήσεων, κ.α.)


Ηλεκτρονικά μέσα


Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, η έννοια της προσβασιμότητας αφορούσε μόνο τη δυνατότητα προσπέλασης, προσέγγισης και χρήσης, από όλους τους ανθρώπους, όλων των χώρων, είτε αυτοί ήταν κοινόχρηστοι ή ιδιωτικοί, είτε ήταν εσωτερικοί ή εξωτερικοί.

Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και η είσοδος της ηλεκτρονικής πληροφορίας στη ζωή μας, διεύρυνε τον όρο της προσβασιμότητας έτσι που να εμπεριέχει και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων και των μερών τους από όλους και ιδίως από τα Άτομα με Αναπηρίες.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδιώκοντας να βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο των εξελίξεων της κοινωνίας, ιδίως στον τομέα της τεχνολογικής προόδου και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προέβη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσεων που σαν στόχο του έχει την διευκόλυνση της ενημέρωσης και επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας με τις Αστυνομικές Αρχές της Χώρας, μέσω της χρήσεως των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος η Ελληνική Αστυνομία προέβη:

- Στην δημιουργία οπτικού υλικού (βίντεο) στη νοηματική ελληνική γλώσσα, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και με το οποίο παρέχονται οδηγίες και πληροφορίες σε ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, (όπως ενδεικτικά συμβουλές για αποφυγή εξαπάτησης, θέματα οδικής ασφάλειας, ενδοοικογενειακής βίας κ.α.).


- Στην χορήγηση συγκεκριμένου αριθμού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες να επικοινωνούν από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω των εφαρμογών «viber» και «what’sapp», και τέλος


- Στην παροχή δυνατότητας στα εν λόγω άτομα να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100) της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.


Το ανωτέρω πρόγραμμα δράσεων συμπληρώθηκε με την κατάρτιση και αποστολή σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επικαιροποιημένων καταστάσεων διερμηνέων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας.


Τροχαία


Πέραν των ανωτέρω όμως μια ακόμη από τις βασικότερες παραμέτρους της επαγγελματικής αποκαταστάσεως αλλά και της κοινωνικής εντάξεως των ΑμεΑ, είναι και το πρόβλημα της μετακινήσεως τους από και προς τους αντίστοιχους χώρους εργασίας και αναψυχής.

Η ακαταλληλότητα των δημοσίων μέσων μεταφοράς αλλά και η τεράστια ποικιλία αναγκών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, έχει καταστήσει το ιδιωτικό τους αυτοκίνητό ως την κύρια και άμεση δυνατότητα ενσωματώσεως τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Ένα άτομο που έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες μετακινήσεως του, θα μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις και ενέργειες από τις οποίες είχε αποκλεισθεί επί μακρό λόγω μειωμένης ικανότητας μετακινήσεων και να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που η κοινωνία προσφέρει.


Η κατάληψη όμως των χώρων πρόσβασης και αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ αλλά και γενικότερα η παντελής έλλειψης σεβασμού στον Κ.Ο.Κ. και η απουσία σωστής οδηγητικής συμπεριφοράς, καθιστά τις καθημερινές μετακινήσεις των ατόμων αυτών προσωπικό Γολγοθά, οδηγώντας τα πολλές φορές στην αγανάκτηση και την απελπισία.


Για την καταπολέμηση όμως και εξάλειψη των ανωτέρω προβλημάτων, καθοριστικός είναι ο ρόλος και η συμβολή των υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας,οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο μέσω της πρόληψης και κυκλοφοριακής αγωγής, όσο και μέσω των αυστηρών και συστηματικών ελέγχων, για τον περιορισμό και ελαχιστοποίηση όλων εκείνων των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. που αποτελούν τροχοπέδη στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.


Ειδικότερα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την καθολική και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των «επικίνδυνων και αντικοινωνικών παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.», καθιέρωσε το μέτρο της «παράβασης εβδομάδας». Το εν λόγω μέτρο συνίσταται στον συντονισμό των ενεργειών όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας της Χώρας, για την εντατική πραγματοποίηση, εβδομαδιαίων στοχευόμενων ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, επί συγκεκριμένων παραβάσεων, εντάσσοντας όπως ήταν φυσικό σε αυτές και όλες εκείνες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ΑμεΑ.


Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, πως η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας, ότι οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που αφορούν την στάθμευση σε ράμπες και χώρους αποκλειστικής ή γενικής στάθμευσης Αμεα, αποτελούν δυστυχώς ένα καθημερινό φαινόμενο οδηγητικής συμπεριφοράς στην Χώρα μας, με σοβαρό αντίκτυπο στην έννοια της προσβασιμότητας και στην ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών, έλαβε ξεχωριστή νομοθετική πρωτοβουλία κατατάσσοντας τες, στις «παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συµπεριφοράς».


Πιο συγκεκριμένα, μετά την τελευταία τροποποίηση που επέφερε ο Ν.4530/2018 στον προϊσχύοντα Κ.Ο.Κ. αυστηροποιήθηκε το τιμωρητικό πλαίσιο των εν λόγω παραβάσεων, μέσω της θέσπισης, της επί τόπου αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας και της αδείας ικανότητας οδήγησης του παραβάτη οδηγού για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών (60) και σε περίπτωση υποτροπής του εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών, της περαιτέρω αφαιρέσεως της αδείας ικανότητας οδήγησης για διπλάσιο χρονικό διάστημα με απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναχορήγησή της, την επανεξέταση του παραβάτη.

Η ανωτέρω νομοθετική τροποποίηση, σε συνδυασμό με το μέτρο της «παράβασης εβδομάδος», έδωσε νέα ώθηση στις Υπηρεσίες Τροχαίας και έτσι ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 2018, βεβαιώθηκαν για στάθμευση οχήματος σε ράμπες διάβασης και θέσεις αποκλειστικής ή γενικής στάθμευσης ΑμεΑ, πάνω από 15.000 παραβάσεις.


Η Ελληνική Αστυνομία, αναγνωρίζοντας την μεγάλη αξία της πρόληψης, δεν αρκείται μόνο στον κατασταλτικό της ρόλο όπως προαναφέρθηκε, αλλά μεριμνά παράλληλα για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία μεταξύ άλλων, συμβάλλουν και στην καλλιέργεια από μικρής ηλικίας μιας σωστής οδηγητικής συμπεριφοράς και παιδείας απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία και τις λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στην διευκόλυνση της καθημερινότητας τους.


Για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καταρτίσθηκε πρόσφατα εκπαιδευτικό υλικό, υπό τον τίτλο «Στον Δρόμο… Ασφαλώς Κυκλοφορώ» το οποίο εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείο Παιδείας και αναρτήθηκε στην σχετική ιστοσελίδα του.


Το εν λόγω υλικό που αξιοποιήθηκε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής σε σχολικές μονάδες, εστιάζει μεταξύ άλλων και στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο οδικό Δίκτυο των Ατόμων με Αναπηρία και στον σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών τους.


Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί πως η ποιότητα και ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας αντικατοπτρίζεται και στην αντίστοιχη ποιότητα ζωής και αξιοπρέπειας που έχει αυτή εξασφαλίσει για τα Άτομα με Αναπηρία και τις λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Αναπηρία αποτελεί αναμφίβολα μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας που μπορεί να επηρεάζει μεν την «λειτουργικότητα» του ατόμου όχι όμως και τις πραγματικές του ικανότητες και την δίψα για δημιουργία που κρύβει μέσα του.

Προκειμένου να γίνει αυτό αντιληπτό αρκεί κανείς να ανατρέξει στην πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας και να δει τι προσέφεραν σε αυτήν μεγάλες προσωπικότητες με κάποιας μορφής αναπηρία, όπως ο Στίβεν Χόκινγκ, ο Μπετόβεν, η Έλεν Κέλερ, η Φρίντα Κάλο και πολλοί άλλοι.

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να εμφανίζονται εξωτερικά διαφορετικοί από τους υπολοίπους ανθρώπους, αλλά κατά βάθος και στην ουσία, είναι το ίδιο. Δηλαδή, άνθρωποι με το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και στην ελευθερία.

Στο χέρι μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε για τα άτομα αυτά μια καθημερινότητα και πολύ περισσότερο μια κοινωνία οπού δεν θα χρειάζεται η οποιαδήποτε ερμηνεία ή ακόμη και η χρήση της λέξης "αναπηρία", μια κοινωνία όπου όρος ΑμεΑ δεν θα σημαίνει πλέον Άτομο με Αναπηρία αλλά Αναπνέω με Αξιοπρέπεια. Για τον σκοπό αυτό όλοι εμείς, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, θα είμαστε πάντοτε παρόν και δίπλα τους, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό για να μπορέσει να γίνει αυτό εφικτό.


Σας ευχαριστώ….!