Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Άγιος Μελέτιος Κατερίνης, ένα θαύμα γίνεται.

Ο Θεός πανταχού παρών και τα πάντα πληρών δοξάζεται κάθε στιγμή από τους πιστούς, τους πράττοντας το άγιο θέλημά Του. Κάθε θεάρεστη πράξη αποτελεί αίνο, δοξολογία προς τον Κύριο της δόξης και της ζωής.


Ο πιστός ανά πάσα στιγμή, μπορεί να απευθυνθεί εις τον Ύψιστο και να ζητήσει το έλεός Tου ή να Tον ευχαριστήσει. Δεν υπάρχει ωράριο ή ώρες κοινής ησυχίας και ανάπαυσης. Ο Θεός πάντα περιμένει όλο το 24ωρο το απολωλός πρόβατο. Πάντα έχει ανοικτές τις αγκάλες Του για να υποδεχτεί τον άσωτο υιό. Περιμένει ένα ευχαριστώ για τις ευεργεσίες του προς εμάς, για να μας προσφέρει περισσότερα.

Παρά ταύτα ο Κύριος του παντός μας περιμένει και εις την εκκλησία του για να αναπέμψουμε αίνους και δοξολογίες, καθώς και για να συμμετάσχουμε στα αγιαστικά και σωστικά Του Μυστήρια. Ο χώρος του ναού με τις εικόνες, τους ιερείς και τους ψάλτες υποβοηθά τον πιστό να ξεφύγει από τα γήινα και να αναπέμψει ευχαριστίας προς τον Ύψιστο. Τα τροπάρια, οι αίνοι και τα απολυτίκια βοηθούν τον εκκλησιαζόμενο πιστό να κατανοήσει βαθύτερα τα της πίστεώς του και να νοιώσει τον διπλανό του συνάνθρωπο ως αδελφό εν Κυρίω και ως συναποτελούντα μέλος του σώματος του Χριστού. Εκεί στο χώρο της εκκλησίας θα ακουστεί ο λόγος του Κυρίου και θα αναλυθούν οι αιώνιες αξίες του ευαγγελίου από τον ιερέα ή τον ιεροκήρυκα . Εκεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εκτός από την μετατροπή του άρτου και οίνου εις σώμα και αίμα Χριστού, θα ποιήσει τας εικόνας εις ανοικτά βιβλία για να τα διαβάσουν οι ολιγογράμματοι πιστοί.

Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος μεταμορφώνει τους απλούς χώρους σε εκκλησίες για τις ανάγκες των πιστών. Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει η λαμπρότητα και η ιεροπρέπεια που συνηθίζεται στους ιερούς ναούς.

Φθάνει να υπάρχει η αληθινή και πραγματική πίστη των προσελθόντων και η αγνή και καθαρή καρδιά των λειτουργών για να μετατραπεί, θεία Χάριτι, ένας απλός χώρος σε ευλογημένο ναό. Κάτι τέτοιο γίνεται κατά την ταπεινή μου άποψη, εις την νέα ενορία της πόλεως της Κατερίνης, εις τον Άγιο Μελέτιο, από την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου. Ο χώρος του γυμναστηρίου του 11ου δημοτικού σχολείου με ελάχιστες εικόνες αλλά με μεγάλη συμμετοχή πιστών και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μετατρέπεται σε ιερό ναό όπου κυριαρχεί η κατάνυξη των πιστών και η θεία Χάρις. Οι πιστοί της περιοχής έχουν αγκαλιάσει την νέα ενορία και το θεάρεστο έργο που επιτελεί στην περιοχή. Ακούραστα και αγόγγυστα όλοι προσφέρουν και όλοι διακονούν, από τον ιερέα π. Μιχαήλ έως τον τελευταίο πιστό. Σκαπανείς και εργάτες όλοι τους του Θεάρεστου έργου. Το γυμναστήριο γίνεται ¨τέλεια¨ εκκλησία. Η πίστη του κόσμου, η ευλογία του ιερέως και η Θεία χάρις επενεργούν. Ευλογούνται και αγιάζονται χωρίς τα απαραίτητα βοηθητικά μέσα (πολυέλαιοι, εικόνες κλπ) που καλώς υπάρχουν σε κάθε υπό λειτουργία ναό.

Με πίστη και με αγάπη. Με αδελφοσύνη εν Κυρίω. Ευλογητός ει ο Θεός ημών.

2019.07.10
ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ