Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» από το ΕΚΠΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πιστοποιημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης...

στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης/ΚΕΔΙΒΙΜ - διάρκειας 440 ωρών για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και άλλες κατηγορίες με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Διάρκεια: Οκτώβριος 2019 - Απρίλιος 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αν. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 2019-2020 στην ιστοσελίδα: http://specialedu-ekpa.com


Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος