Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης...

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (14η)
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
2.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
3.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» (ΔΩΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
4.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
5.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
6.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
7.        
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
8.        
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
9.        
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (ΔΗ.ΠΑ.Κ. Α.Ε Ο.Τ.Α)
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
10.    
Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Αξιοποίηση ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (δ.τ. «Α.Α.Π.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»)
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
11.    
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
12.    
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
13.    
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών  διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του ν.  1080/80 έως 31.12.2019 
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
14.    
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση  του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας και σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
15.    
Επικαιροποίηση του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
16.    
Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής στα πλαίσια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης Κατερίνης»
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
17.    
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ»
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
18.    
‘Έγκριση και αποδοχή Πρωτοκόλλου παράδοσης –Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» της Τ.Κ Ράχης
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
19.    
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
20.    
Ορισμός επιτροπής για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
21.    
Ορισμός μελών στη πενταμελή επιτροπή της παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
22.    
Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος περιπτέρου (αίτημα του κ. Χατζηαργυρίου Αλέξανδρου του Αργυρίου)
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
23.    
Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί των οδών Μακεδονίας και Μ. Αλεξάνδρου γωνία στην Περίσταση Πιερίας από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Χρυσόπουλο Νικόλαο στη σύζυγο αυτού κα Τσαγκαράκη Ιφιγένεια
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
24.    
Έγκριση της ηλεκτρονικής διαδικασίας ( με α/α συστήματος 77662 ) με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλώσιμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019»,προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του Φ.Π.Α με αρ. μελ. 41/2019 και τρόπος διενέργειάς των σχετικών εργασιών
Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος
25.    
Γνωστοποίηση νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής πδ 31/2018 για το υπόλοιπο του έτους 2019
Εισηγητής: Ευάγγελος Κήπου, αντιδήμαρχος
26.    
Έγκριση της αριθμ. 10/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαγοράχης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος, αντιδήμαρχος


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΘεοφάνηςΤερζόπουλος