Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

14ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης - "M.A.T.H.S / More Active Teachers with Happier Students"

Στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ -2018-1-PT01-KA229-047528_2 , με τίτλο: "M.A.T.H.S / More Active Teachers with Happier Students"...

το 14ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης συμμετείχε στις 25 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου 2019, στην τρίτη συνάντηση των εταίρων στην πόλη Antalya , της Τουρκίας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, δίδαξαν Μαθηματικά σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, με νέες τεχνικές, με σκοπό την διδασκαλία των Μαθηματικών με τη χρήση της Μουσικής και της δραματοποίησης, καθώς κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία των Μαθηματικών με παιχνίδι, τραγούδι και δραστηριότητες μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Οι εκπαιδευτικοί προγραμμάτισαν τις δραστηριότητες του σχεδίου για την επόμενη συνάντηση και επισκέφτηκαν δημοτικά σχολεία της περιοχής και συζήτησαν με τους μαθητές και τους δασκάλους τους. Στην συνέχεια, κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και ανταλλαγές αποστολών με εκπαιδευτικούς μεταξύ των σχολείων από την Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία. Οι αποστολές θα φιλοξενηθούν στην Ισπανία τον Μάρτιο του 2020, όπου και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας.