Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Αλλάζει... ξανά ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Αφορά τους μαθητές-τριες που φοιτούν φέτος στην Β΄ Λυκείου...

στους οποίους θα προσμετρηθεί και ο βαθμός απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου, ενώ για τους μαθητές-τριες που φοιτούν φέτος στην Γ΄ Λυκείου θα υπολογίζονται στα μόρια μόνο τα τέσσερα μαθήματα που δίνουν στις πανελλήνιες.

Αυτά περιλαμβάνονται στο "μίνι νομοσχέδιο" του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στη βουλή.

Ειδικότερα αναφέρεται:

5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,