Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Μεταγραφική Περίοδο Ιανουαρίου

Η Ε.Π.Σ. Πιερίας ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της ότι, για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν...

πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, υποσχετική, διεθνή μετεγγραφή, ατομική αποδέσμευση και ομαδική αποδέσμευση ποδοσφαιριστών, κατά την περίοδο 1 έως 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές τους προς την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 13 παραρτήματος Β του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών («δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ενώσεις – ΕΠΟ») και το άρθρο 7 παρ. α του Οικονομικού Κανονισμού της ΕΠΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία της ΕΠΣ Πιερίας