Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ –ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ –ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ – ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΩΝ ΑΡΙΑ - ΓΑΝΟΧΩΡΑ - ΩΡΑ 12 Π.Μ.

ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ, ανεργία, φτώχεια ,ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ.
Πλήρες Μενού, με δωρεάν το κρασί και τα Αναψυκτικά.
Ζωντανή μουσική, με λαϊκά και ποντιακά τραγούδια.
Τιμή πρόσκλησης δώδεκα [12] ευρώ.