Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Δημιουργία του συμπολίτη μας ζωγράφου Ευστράτιου (Στράτος) Τσιρβούλη, στο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας.