Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

5o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 01-04-2015

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι
Τα θέματα που εξετάστηκαν είναι τα εξής:

·        Τρεις (3) αιτήσεις για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.  Χορηγήθηκαν τρεις (3).
·        Αίτηση εκπαιδευτικού για επιστροφή στην προηγούμενη τοποθέτηση, λόγω επιστροφής εκπαιδευτικού από άδεια. Έγινε δεκτό.
·        Τοποθέτηση εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα ανάκληση της τοποθέτησης.
·        Συζήτηση τεσσάρων αιτημάτων μου, που αφορούσαν:
α) την ανάκληση εκπαιδευτικού λόγω μετεγγραφών.
Ο προεδρεύων του συμβουλίου κ. Τσαλός Ν. απάντησε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του συμβουλίου ο έλεγχος της νομιμότητας των μετεγγραφών
β) την ανάκληση εκπαιδευτικού που είχε τοποθετηθεί από το προηγούμενο συμβούλιο στο γυμνάσιο Ρητίνης, κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφούντος εμού του ιδίου, καθ’ όσον δεν προβλέπονταν και θα δημιουργούσε παρενέργειες στην κατάταξη των συναδέλφων με βάση τα μόριά τους.
Τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου θεώρησαν ότι το θέμα δεν χρειάζεται να συζητηθεί.
γ) μετακίνηση εκπαιδευτικού χωρίς την ενημέρωση των αιρετών.
Ο προεδρεύων του συμβουλίου κ. Τσαλός Ν. απάντησε ότι έγινε με προφορική απόφαση του Δ/ντη Εκπαίδευσης.
δ) υποβολή ερωτήματος προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο προεδρεύων του συμβουλίου κ. Τσαλός Ν. αρνήθηκε να φέρει στο συμβούλιο το παραπάνω θέμα.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος
αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ
του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6940044993
τηλ. 6930478469