Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Οι εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (Α’ μέρος). Της Λογοθεραπεύτριας Ξένιας Ουσάκοβα.

Η γλώσσα έχει τρείς διαστάσεις, τη μορφή , το περιεχόμενο και τη χρήση, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η μορφή αποτελεί τα δομικά στοιχεία του γλωσσικού συστήματος (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Το περιεχόμενο αφορά τη σημασιολογία, δηλαδή τη γνώση λέξεων (ονόματα, αντικείμενα, ενέργειες) και τον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η χρήση αφορά την πραγματολογία, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο. Οι δυσκολίες σε αυτές τις τρείς διαστάσεις της γλώσσας αλληλοεπηρεάζονται, ωστόσο ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει και αλλάζουν μορφή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Τι είναι οι εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές;

Η εξελικτική γλωσσική διαταραχή είναι η δυσκολία στη χρήση του γλωσσικού συστήματος είτε στο σύνολό του είτε σε κάποιο/ κάποια από τα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν (μορφή, περιεχόμενο, χρήση) χωρίς εμφανή οργανικά αίτια, αισθητηριακά ελλείμματα, νοητική ανεπάρκεια.

Είδη εξελικτικών γλωσσικών διαταραχών:
· Σημασιολογική διαταραχή
· Πραγματολογική διαταραχή
· Μορφολογική διαταραχή
· Διαταραχή της σύνταξης
· Φωνολογική διαταραχή

Σημασιολογία
Τι είναι η σημασιολογία;

Σημασιολογία είναι ο συνδυασμός εννοιών (ιδέες, συναισθήματα, επιθυμίες) που εκφράζονται με λέξεις.
Η σημασιολογική ανάπτυξη είναι μία σταδιακή διαδικασία η οποία ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία και συνεχίζεται ως τη σχολική. Ένα παιδί νηπιακής ηλικίας μαθαίνει την έννοια μια λέξης μέσα από το περιβάλλον του, όπως αυτή μεταφέρεται από τους ενήλικες. Το παιδί συγκρατεί την έννοια ακούγοντάς την σε διαφορετικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Για να αναπτύξει ένα παιδί το λεξιλόγιο, δεν αρκεί να ακούει τις λέξεις καθημερινά αλλά να αντιλαμβάνεται και τη χρήση τους. Όσο καλύτερη είναι η σημασιολογική ανάπτυξη του νηπίου τόσο καλύτερη θα είναι η γραπτή του έκφραση καθώς και η κατανόηση κειμένων.
Ανάπτυξη σημασιολογίας ανά ηλικία
Ηλικία
Σημασιολογία

12-18 μηνών

3-25 λέξεις

19-24 μηνών

50-100 λέξεις

2-3 ετών

50-250 λέξεις

3-4 ετών

800-1000 λέξεις

4-5 ετών

900-2000 λέξεις

5-6 ετών
Πλήρες λεξιλόγιο που εμπλουτίζεται συνεχώς


Σημασιολογικές δυσκολίες:
· Φτωχό λεξιλόγιο
· Αργός ρυθμός κατάκτησης νέων λέξεων
· Δυσκολία στο συνδυασμό λέξεων ώστε να εκφράσουν σωστά αυτό που θέλουν
· Δυσκολία στη σωστή κατονομασία αντικειμένων
· Δυσκολία στις συνώνυμες και τις αντίθετες λέξεις
Σημασιολογία και άλλες διαταραχές
Η σημασιολογική διαταραχή μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές ,όπως: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Εξελικτικές Γλωσσικές Διαταραχές, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αφασικές Διαταραχές.
Πίνακας εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων για ανάπτυξη σημασιολογίας


« Ο πνευματικός δημιουργός αυτού του κειμένου, παραχωρεί την άδεια αναδημοσίευσης- αναπαραγωγής του, σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, υπό την προϋπόθεση αναδημοσίευσης ολόκληρου του κειμένου και όχι της τμηματικής- αποσπασματικής αναδημοσίευσης.»