Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Ν.Πιερίας «ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ», προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 03 Απριλίου 2016  στις 11:00 π.μ.
Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:


• Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων (Έτους 2015)

• Οικονομικός Απολογισμός (Έτους 2015)
• Κατάθεση Προϋπολογισμού 2016
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Μανιουδάκης