Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Πιερίας-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου μας και των Νόμων 1712/1987 και 2081/1992, καλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Πιερίας την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 18.30, στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης (Εκάβη), να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.      Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015.
3.      Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015.
4.      Προϋπολογισμός έτους 2016.
5.      Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6.      Έγκριση Πεπραγμένων, Οικονομικού Απολογισμού, Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
7.      Προτάσεις, ανακοινώσεις μελών.

Η Γενική Συνέλευση θα υλοποιηθεί με όσα μέλη και αν παραστούν, λόγω μη απαρτίας των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων στις 16 Μαρτίου 2016 και στις 23 Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σωματείου μας ( Γεωργάκη Ολυμπίου 1, 2ος όροφος και στο τηλέφωνο 23510-78736, καθημερινά τις ώρες 10.00-13.00 & 18.00 - 20.00 ).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


Κουτσής Δημήτριος