Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Υπογράφει αύριο, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου, το έργο SEATRACK για την πρόσβαση των AMEA στις θάλασσες της Πιερίας.


Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου, υπογράφει αύριο τη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανημάτων πρόσβασης AMEA «SEATRAC» στις θάλασσες της Πιερίας, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AMEA “SEATRACK” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ». Προμηθευτής του διαγωνισμού του έργου έχει αναδειχθεί η εταιρείας ¨JOBEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.¨.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου, με την με την συνδρομή του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Πιερίας κ. Στέφανου Μπιτόπουλου, εντεταλμένου σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνική μέριμνας, εντάξανε την χρηματοδότηση του έργου στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας προϋπολογισμού 74.400 €.

Κάθε μία εγκατάσταση «SEATRAC» διευκόλυνσης πρόσβασης στη θάλασσα από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και κατασκευασμένη από ανθεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά. Είναι μια κατασκευή φιλική ως προς το περιβάλλον, που κατά τους χειμερινούς μήνες αποσυναρμολογείται, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι η χρήση της δεν επιφέρει αλλοιώσεις στο περιβάλλον ούτε έχει μόνιμες επιπτώσεις σε αυτό.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετηθούν στις επόμενες μέρες σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης και του Δήμου Δίου Ολύμπου, οι οποίες έχουν προταθεί από τους αντίστοιχους Δήμους και έχουν κριθεί κατάλληλες, σύμφωνα με τα απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευών του συστήματος Seatrac, από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας.

Σκοπός της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας είναι να δώσει στα άτομα με αναπηρία που θα χρησιμοποιούν τις παραλίες της, την ευκαιρία να απολαύσουν μια απλή δραστηριότητα όπως το κολύμπι, χωρίς καμία άλλη βοήθεια.