Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου-Αυγούστου 2016 στο Νομό Πιερίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2016, θα πραγματοποιηθεί στις 14/09/2016 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ίτσιος Γεώργιος