Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Το Δημοτικό Σχολείο Κορινού στην Μάλτα και στο Σαουθάμπτον.


Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού Erasmus plus (ΚΑ1), το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορινού υλοποίησε φέτος ένα ενδιαφέρον σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Μάλτα από 8/8/2016 έως 19/8/2016. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Technology - Enhanced Learning» και αποτελεί το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο του προγράμματος «Αξιοποιώντας την Θεατρική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού» του σχολείου στο τρέχον έτος και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρώτο υλοποιήθηκε στο Southampton της Αγγλίας κατά το μήνα Ιούλιο.

Ο στόχος του προγράμματος ήταν διπλός: αφενός να αποκτηθούν γνώσεις που θα εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία στο Δημοτικό Σχολείο Κορινού με σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό προφίλ του σχολείου δημιουργώντας δίκτυα και συνεργασίες με σχολεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Στην εκπαιδευτική αυτή δράση συμμετείχαν ο διευθυντής του σχολείου κ. Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος, η συντονίστρια του προγράμματος κ. Τσιαλού Ευανθία, εκπαιδευτικός αγγλικής και η κ. Ναζαρίδου Ανατολή, εκπαιδευτικός γενικής αγωγής.

Το πρόγραμμα εστίαζε στη συνδυαστική δημιουργική εξάσκηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία ιστοσελίδων και ιστολογίων εμπλουτισμένων με εκπαιδευτικά παιχνίδια διαφόρων τύπων. Επιμέρους θεματικές της επιμόρφωσης ήταν η πλατφόρμα WIX και το blogger, πλατφόρμες συζήτησης, avatar, δημιουργία ασκήσεων και παιχνιδιών με το Hot Potatoes, δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο με καταγραφή από την οθόνη του υπολογιστή, podcasting, επεξεργασία βίντεο, δημιουργία animated slideshows και διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές στο διαδίκτυο ( π.χ.Lino, Kahoot).


Καταγράφοντας την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί που το υλοποίησαν σημειώνουν ως σημαντικότερες θετικές εμπειρίες:

-την απόκτηση νέων εξειδικευμένων γνώσεων που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν ποικιλοτρόπως την εκπαιδευτική διαδικασία

-τη συνάντηση με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης

-την ενημέρωση για ενδιαφέροντα δίκτυα, εκπαιδευτικά προγράμματα και ήδη δοκιμασμένες εφαρμογές

-τη ροή και τη διάδοση της εμπειρίας και της γνώσης

-τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη γνωριμία με την κουλτούρα άλλων χωρών της Ευρώπης

Επόμενος στόχος είναι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν για τις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους να εφαρμοστούν στην τάξη και να εμπνευστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.


Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 «Eντάσσοντας τη Θεατρική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου» που υλοποιείται στο Δημοτικό σχολείο Κορινού (2015-17), η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας κ. Ευανθία Τσιαλού παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο ‘Drama in Education’ που πραγματοποιήθηκε στο Southampton,U.K από 3/7/2016 έως16/7/2016.

Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου συνοψίζονται στο να αποκτηθούν τεχνικές για τη διδασκαλία της θεατρικής αγωγής, νέες ιδέες για την χρήση στοιχείων της δραματικής τέχνης σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη και εντρύφηση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα στοιχεία στη μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξη των μικρών μαθητών μας.


Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως:

• Διάλεξη και συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία του θεάτρου στα βρετανικά σχολεία

• Διάλεξη : Το Αγγλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

• Ημερίδα : Δραστηριότητες θεατρικής αγωγής για την Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

• Εργαστήρια Δραματικής τέχνης

• Ημερίδα με θέμα : Το θέατρο του Σαίξπηρ και παρακολούθηση μιας παράστασης του «Μάκβεθ» στο Globe Theatre του Σαίξπηρ στο Λονδίνο

• Ημερήσια επίσκεψη σε ένα σχολείο

• 2 θεατρικές επισκέψεις-παραστάσεις

•Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Winchester.

Βασικός στόχος της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα είναι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν για τη διδασκαλία της θεατρικής αγωγής και η χρήση στοιχείων της δραματικής τέχνης σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη να εφαρμοστούν στην πράξη και να εμπνευστούν οι εκπαιδευτικοί στην υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων εργασίας .

Ο διευθυντής του σχολείου
Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος