Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων-ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων-ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων και η κοινοποίηση αυτής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου εκμετάλλευσης χοίρων.

Η ετήσια απογραφή 2016 θα πρέπει να διενεργηθεί και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Κτηνιατρικής από την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.

Αυτή η υποχρέωση αφορά και εκείνους τους χοιροτρόφους που έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο αλλά δε θέλουν να προχωρήσουν σε διαγραφή του κωδικού τους.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης της απογραφής και με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του χοιροτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσια απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr και ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση αυτής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

Σε ότι αφορά την ετήσια απογραφή 2016 αυτή θα πρέπει να διενεργηθεί και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Κτηνιατρικής από την Τρίτη 01 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου. Αυτή η υποχρέωση αφορά και εκείνους τους αιγοπροβατοτρόφους που έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο αλλά δε θέλουν να προχωρήσουν σε διαγραφή του κωδικού τους.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα κοινοποίησης της απογραφής και με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσια απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr και ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ειδικότερα φέτος θα πρέπει όσοι αιγοπροβατοτρόφοι επιλέξουν να κάνουν την απογραφή τους στο τοπικό τμήμα Κτηνιατρικής να υποβάλλουν και φωτοτυπία της ταυτότητας τους για να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων τους.