Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Σάββατο σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2016

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Σάββατο σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2016