Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου μας και των Νόμων 1712/1987 και 2081/1992, καλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Πιερίας τo Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οικονομικός Απολογισμός.

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση Πεπραγμένων, Οικονομικού Απολογισμού, Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6. Προτάσεις, ανακοινώσεις μελών.

7. Αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση στις 11 Μαρτίου 2017, ημέρα Σάββατο στον ίδιο τόπο και ώρα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας θα επαναληφθεί την 18η Μαρτίου 2017, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα, με όσα μέλη και αν παραστούν.

Οι αρχαιρεσίες ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (7ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως) θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρες από τις 10.30 έως τις 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση προς τη Διοίκηση του Σωματείου στα γραφεία του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00. Ώρες λειτουργίας γραφείου : καθημερινά 10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00 εκτός Κυριακής.

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σωματείου μας ( Γεωργάκη Ολυμπίου 1, 2ος όροφος και στο τηλέφωνο 23510-78736, καθημερινά τις ώρες 18.00 - 20.00 ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Κουτσής Δημήτριος Τσαλός Αθανάσιος