Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Δράσεις του πολιτευτή των ΑΝΕΛ Βέτσου Αντρέα.

Δράσεις του πολιτευτή των ΑΝΕΛ Βέτσου Αντρέα.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ.
Κ. υπουργέ, το να κατέχει ένας συμπολίτης θέση προϊσταμένου ή διευθυντή συνεπάγεται, πέραν της αίγλης και του κύρους, με την οποία περιβάλλεται αυτή ο φυσικός φορέας αυτής της θέσης, και την ανάληψη σοβαρών ευθυνών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, το εύρος και το πλάτος των οποίων διαγράφονται στο νόμο, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι.


Ουδείς αντιλέγει ότι στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης δεν θα πρέπει να πρυτανεύει η σύνεση, η μετριοπάθεια και, κυρίως, η επιείκεια προς τον διοικούμενο από έναν έκαστο, κατέχοντα εξέχουσα θέση, δημόσιο λειτουργό. Οπως από πολύ παλιά έχει λεχθεί δεν συνιστά αυτοσκοπό η άτεγκτη εφαρμογή των νόμων, που συνήθως, εξ ιστορικής πείρας, αποδεικνύεται επιβλαβής και για το ίδιο το πνεύμα της δικαιοσύνης, πρωτίστως δε για την κατά νόμο λειτουργούσα κοινωνία.

Αυτές οι παραδοχές, όμως, επ’ ουδενί σημαίνουν ότι οι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να αποδέχονται ενέργειες και συμπεριφορές –και δη επί μακρόν- συμπολιτών, ενίοτε με κάποιο ιδιαίτερο στάτους στις τοπικές κοινωνίες, που πόρρω απέχουν από την τήρηση των τεθειμένων από την Πολιτεία κανόνων άσκησης του επαγγέλματος ή επιτηδεύματός τους ή και λειτουργήματός τους ακόμα, ιδιαιτέρως εάν διατείνονται ότι διακονούν τους άκρως νευραλγικούς τομείς της υγείας ή της παιδείας. Επ’ ουδενί τους επιτρέπεται να επιδεικνύουν μεροληψία έναντι οποιουδήποτε φορέα, επιχείρησης ή προσώπου, σε κάθε δε περίπτωση, εάν αδυνατούν ή δυσκολεύονται να ασκήσουν δεόντως τα καθήκοντά τους, ένεκα συγγενικής, φιλικής ή κοινωνικής σχέσης ή γνωριμίας με αυτούς που πρέπει να εποπτεύουν ή να ελέγχουν, οφείλουν να απεκδυθούν την ιδιότητά τους, πολλώ δε μάλλον οφείλουν να γνωστοποιήσουν στους ιεραρχικώς ανωτέρους τους την αδυναμία ή τη δυσχέρεια αυτή.

Εν προκειμένω, τα ανωτέρω αναφέρονται για περίπτωση που συγκεκριμένοι συμπολίτες, που κατέχουν ευαίσθητα πόστα, όπως αυτά του διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας, επί σειρά πολλών ετών, αφίστανται από του να εκτελούν με τον προσήκοντα τρόπο τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα καθόσον αφορά την άσκηση του νομίμου ελέγχου επί ιδιωτικών φορέων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο χώρο της αρμοδιότητάς τους, ενόσω μάλιστα τους έχουν κοινοποιηθεί συγκεκριμένα παράπονα και αναφορές από το κορυφαίο, πανελληνίου εμβελείας, συνδικαλιστικό όργανο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Η εθνική μας ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης με το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 41041 της 13ης Ιουλίου 2016 έγγραφό της προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκαπίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο έχει αναρτήσει και στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα, καταγγέλλει στον κ. Περιφερειακό Δ/ντή της Περιφέρειας, άμεσο προϊστάμενο των διευθυντών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκαπίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, την καταφανή αβελτηρία τους ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους και την ενέργεια των εποπτικών και ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων επί γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Κατερίνης, εγκαλώντας τους ότι επιτρέπουν την εν λόγω ιδιωτική επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς να τηρεί συγκεκριμένες νόμιμες υποχρεώσεις της, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Εγκαλείται ακόμη από την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, διότι δεν υφίσταται στην Υπηρεσία της αρχείο σχετικώς με την υπερεικοσαετή λειτουργία του εκπαιδευτηρίου αυτού, ενώ αναφέρει επιπροσθέτως ότι στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπηρετούσε κατά το χρόνο σύνταξης του εγγράφου, και μάλιστα σε νευραλγική θέση –όπως τονίζεται στο έγγραφο, συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του ανωτέρω ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, καθώς και συγγενικό πρόσωπο του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων !!!

Επειδή οι συνθήκες παροχής της εκπαίδευσης στα παιδιά μας, τόσο στα δημόσια σχολεία όσο και στα ιδιωτικά, μας αφορά όλους ως πολίτες, πρωτίστως δε την Πολιτεία, καθόσον, σύμφωνα με αντίστοιχη συνταγματική επιταγή, αυτή οφείλει, με τις οργανωμένες δομές και υπηρεσίες της, να μεριμνά ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να παρέχεται από τους φορείς και λειτουργούς της σύμφωνα με τους όρους που η κειμένη νομοθεσία ορίζει, ερωτώνται τόσον οι προαναφερόμενοι δημόσιοι λειτουργοί, όσον και οι ιεραρχικώς ανώτεροί τους και έχοντες την εποπτεία τους, εάν και σε ποιό βαθμό αληθεύουν τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., κυρίως δε ποιά μέτρα πρόκειται να λάβουν, προκειμένου να ασκούνται κατά τον προσήκοντα κατά Νόμον τρόπο εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντά τους ως προς το ως άνω ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Παρακαλώ να επιληφτείτε του θέματος για

Διενέργεια για άμεση Ε.Δ.Ε για τυχόν ευθύνες από την αδιαφορία τους ,και ίσως και, πειθαρχικά παραπτώματα, και εάν και εφόσον μπορούν να είναι ακόμα στις θέσεις των διευθυντών και οι αναπληρωτές αυτών, τα γεγονότα τα συγκεκριμένα έχουν συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του νομού Πιερίας, Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει με εφαρμογή του νόμου τους εκπαιδευτικούς αλλά και την παιδεία μας, με βάσει την νομιμότητα. Παρακαλώ δια της δικές σας ενέργειες.

17/03/2017

Κύριε Υπουργέ

Με την παρούσα θα ήθελα να θέσω υπόψη σας το θέμα που αφορά την εισαγωγή στη χώρα, μέσω των μεθοριακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Προμαχώνα (και όχι μόνον), διαφόρων προϊόντων, εμπορευμάτων αλλά και ζώων, παραγομένων-κατασκευαζομένων στην αλλοδαπή, ως και εν γένει τη διακίνηση προσώπων μέσω των ανωτέρω συνοριακών σημείων.

Υπάρχουν αρκετά σοβαρά ζητήματα που συναρτώνται τόσο με την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ανωτέρω σταθμών, αλλά και με το θέμα της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, ιδίως στον πρωτογενή τομέα. Επιτρέψτε μου να κάνω λόγο για μερικά από αυτά, που κατά την προσωπική μου άποψη χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

Οπως και σε προκατόχους σας έχει επισημανθεί υφίσταται έλλειψη προσωπικού στους ανωτέρω σταθμούς. Στον σταθμό Ευζώνων υπηρετούν σήμερα 45 υπάλληλοι, ενώ κατά τις μετριότερες εκτιμήσεις, λόγω των υπαρχόντων αναγκών, απαιτείται αριθμός τουλάχιστον 60 υπαλλήλων. Στο Σταθμό Δοϊράνης υπηρετούν 13 υπάλληλοι, ενώ υπάρχει ανάγκη για αριθμό 20 τουλάχιστον υπαλλήλων. Τέλος, στο σταθμό Προμαχώνα υπηρετούν 15 υπάλληλοι, ενώ και εδώ είναι αναγκαίοι 20 τουλάχιστον υπάλληλοι, ώστε όχι μόνον να καλύπτονται αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας τους.

Είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη η απασχόληση στους σταθμούς αυτούς γεωπόνων, κτηνιάτρων και τεχνολόγων τροφίμων, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των εισερχομένων ειδών και εμπορευμάτων. Επίσης, υπάρχει έλλειψη συνοριακών φρουρών, που θα υποβοηθήσουν το έργο και την ασφάλεια των τελωνειακών υπαλλήλων.

Ωσαύτως, δεν υφίσταται τμήμα δικαστικού τόσο στο σταθμό Δοϊράνης όσο και στο σταθμό Προμαχώνα, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόβλημα καθυστέρησης στην είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων και τελών.

Τέλος, δεν έχει ενεργοποιηθεί –με υπουργική απόφαση- η διάταξη του νόμου 2960/2001 που αφορά τη θέσπιση κινήτρων προς τους υπαλλήλους των μεθοριακών σταθμών, ενώ το θέμα εκκρεμεί από το έτος 2004.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Στους ανωτέρω σταθμούς δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν ΣΚΑΝΕΡ, με τα οποία θα ελέγχεται κάθε διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο ενδεδειγμένος έλεγχος σε εισερχόμενα στη χώρα οχήματα. Το κόστος εφοδιασμού με σκάνερ των υπηρεσιών των ως άνω σταθμών ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 περίπου ευρώ για κάθε μηχάνημα, που ασφαλώς είναι σημαντικό, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρήση τους θα αποφέρει απόσβεση του κόστους αγοράς τους σε εύλογα σύντομο διάστημα, πέραν του ότι μπορεί να αγορασθούν μέσω καθεστώτος leasing.

Η ζυγοπλάστιγγα, στο σταθμό Δοϊράνης η υπάρχουσα δεν λειτουργεί, λόγω βλάβης, εδώ και 7 έτη, χωρίς να έχει υπάρξει μέριμνα για αποκατάσταση της λειτουργίας της. Από την ανυπαρξία ή τη μη λειτουργία τους το Δημόσιο έχει απώλειες τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως από κάθε σταθμό.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μόνον από τους σταθμούς Ευζώνων και Δοϊράνης εισέρχονται ετησίως στη χώρα περί τις 400.000 φορτητά, τα οποία μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα, πρώτες ύλες, ζώα κλπ., περί τα 3.300.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα, περί τα 27.000 λεωφορεία, ενώ υπάρχει διέλευση περίπου 3.300.000 επιβατών, σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς. Πρόκειται τόσο για ημεδαπούς που επισκέπτονται τη FYROM, όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες.

Η έλλειψη ΣΚΑΝΕΡ καθιστά αδύνατο τον πλήρη έλεγχο των εισαγομένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός και έλεγχος των εισαγωγών, ούτε η ακριβής ποσότητα και ταυτότητά τους. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε κατηγορία εισαγομένων αγαθών και εμπορευμάτων, ενώ συνεπάγεται την απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για πολλούς τομείς, όπως η διακίνηση πρώτων υλών (σκόνη γάλακτος, ζωοτροφές, σιτηρά κλπ.), αριθμού ζώων ή ποσοτήτων κρέατος, καπνικών προϊόντων, καυσίμων κλπ.

Η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ακριβούς καταγραφής τόσο των διακινουμένων ποσοτήτων όσο και των αποδεκτών τους, με άμεση διασύνδεση με κεντρικό σύστημα στη Γ.Γ.Δ.Ε., ευνοεί αναμφιβόλως την αποφυγή τελών, φόρων, προστίμων, τη λαθρεμπορία, την «ελληνοποίηση» εισαγομένων ειδών κλπ.

Ενα άλλο ζήτημα αφορά τα συμφερόντων ημεδαπών προσώπων φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες κυκλοφορίας τη FYROM και, κυρίως, τη Βουλγαρία, τόσο ως προς το θέμα των καυσίμων τους, όσο και ως προς το εάν πραγματοποιούν εγχώρια, εσωτερικά δρομολόγια.

Θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να γνωρίζει τί επακριβώς διακινείται διά των σημείων εισόδου στη χώρα, ώστε και έσοδα να μη χάνει, αλλά και να προστατεύει την εγχώρια παραγωγή.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Ενα μέτρο που θα μπορούσε να αποδώσει στο Δημόσιο αρκετά σημαντικά έσοδα είναι ο υποχρεωτικός εφοδιασμός κάθε εισερχόμενου αλλοδαπού οχήματος με κάρτα εισόδου βραχείας διάρκειας, με καθορισμό κόστους που να μην πλήττει την τουριστική κίνηση (λ.χ. ύψους 5 ευρώ για μία εβδομάδα).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΖΩΝΟΥΣ

Επειδή η οδική κίνηση Ελλήνων πολιτών προς FYROM που παρατηρείται στους σταθμούς Ευζώνων είναι πολύ σημαντική, η εγκατάσταση και λειτουργία διοδίων λίγα μέτρα πριν από το σταθμό Ευζώνων (των οποίων η χρήση δεν θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες), με λογικό κόστος διέλευσης, αφενός μεν θα μετριάσει τη ροή ημεδαπών προς τη γειτονική χώρα, την αγορά της, τα καζίνο της κλπ., με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της εγχώριας αγοράς και οικονομίας, αφετέρου δε θα προσφέρει έσοδα στο Δημόσιο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Είναι παγκοίνως γνωστές οι αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, αλλά και για την εθνική οικονομία, εξ αιτίας της διαφοράς του ύψους της φορολογίας μεταξύ της χώρας μας και των δύο γειτονικών χωρών. Ετσι, η δημιουργία μιάς παραμεθόριας ζώνης, πλάτους 2-3 χιλομέτρων, στην οποία να ισχύουν χαμηλότεροι εν σχέσει προς την υπόλοιπη επικράτεια φορολογικοί συντελεστές, θα αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα στη μεταφορά σημαντικών χρηματικών ποσών εκτός της χώρας, αντιστοίχως δε θα αναζωογοννήσει τη χειμάζουσα οικονομία των παραμεθορίων περιοχών μας, αλλά θα εισφέρει και πρόσθετα έσοδα στα δημόσια οικονομικά.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται ενίσχυση των μικτών κλιμακίων ελέγχου, τόσο στην παραμεθόρια ζώνη, με άμεση ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με τη Γ.Γ.Δ.Ε., όσο και στις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε επεξεργασία εισαγομένων πρώτων υλών (λ.χ. σκόνη γάλακτος) ή εμπορία εισαγομένων προϊόντων. Και το σημαντικό που ακριβώς παραδίδετε [λχ] η σκόνη γάλακτος ποιος είναι ο παραλήπτης και που χρησιμοποιείτε. Τα οικονομικά ωφέλει υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ετησίως διασφαλίζοντας όλα τα σύνορα ανατολικά. Και προς τον συμφέρων της εγχώριας παράγωγης, και της Αναγέννησης της πρωτογενής παράγωγης μας.


ΕΛΕΓΧΟΙ 10/04/2017 ΣΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Προς τον υπουργό προστασίας του πολίτη

Κοινοποίηση ΄΄1] Γενική αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης
2] τροχαία Θεσσαλονίκης

Κ. Υπουργέ.

Στη χώρα εισέρχονται σε ημερήσια βάση αρκετά αυτοκίνητα, είτε επιβατικά είτε φορτηγά, προερχόμενα κυρίως από τα βόρεια σύνορά μας.

Πέραν των Ι.Χ.Ε., το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα φορτηγά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν βαρέα φορτία, αλλά και στα πούλμαν.

Οπως έδειξε το προ μερικών ετών τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία οδό, κοντά στην πόλη της Βέρροιας, αλλά και άλλα περιστατικά, πριν ολίγων ημερών και τα αιματοβαμμένα Τέμπη των παιδιών του Ν Ημαθίας, δεν τηρούνται οι αναγκαίες νόμιμες προδιαγραφές για τη θέση στην κυκλοφορία από αρκετούς μεταφορείς εμπορευμάτων.

Η κατάσταση του οχήματος, αλλά και της τοποθέτησης του φορτίου σ’ αυτό, θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία και τη μεταφορά.

Δεν νοείται αυτά τα οχήματα να εισέρχονται στο οδικό δίκτυο της χώρας με φθαρμένα ελαστικά, δίχως να είναι ορθώς ευθυγραμμισμένα και χωρίς να διαθέτουν αψόγως λειτουργούν ηλεκτρικό σύστημα.

Δεν έχει ουσιαστικώς καμμιά σημασία εάν πρόκειται για οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, σε χώρα της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

Ο τρόπος φόρτωσης-τοποθέτησης, καθώς και το βάρος, του φορτίου στο όχημα αποτελούν έναν άλλον σημαντικό τομέα που αφορά την οδική ασφάλεια.

Τέλος, σε συνάρτηση με την ασφαλή κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο της χώρας τελεί η κατάσταση του οδηγού. Ερευνητέα είναι τόσον η ικανότητα αυτού να μεταφέρει φορτίο, όσον και η τήρηση του ωραρίου εργασίας του στην οδήγηση. Η κόπωση από την πολύωρη οδήγηση, και μάλιστα τόσο μεγάλων οχημάτων, ευθύνεται σε αρκετές περιπτώσεις για την πρόκληση ατυχημάτων.

Τα ίδια ισχύουν και για τα οδικά οχήματα μαζικής μεταφοράς προσώπων όπως τα λεωφορεία υπεραστικών συγκοινωνιών και τα τουριστικά πούλμαν.

Εάν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών των οχημάτων, τα οποία πρέπει να υφίστανται τεχνικό έλεγχο στη χώρα όπου είναι καταχωρημένα, αποφεύγουν (συνειδητώς, λόγω κόστους, ή από βαριά αμέλεια) στη χώρα τους να ενεργούν σύμφωνα με τα όσα εν Ελλάδι ορίζονται σχετικώς με την ασφάλεια των οχημάτων και των συγκοινωνιών, δεν μπορεί να τους επιτρέπεται να κάνουν χρήση του εθνικού μας οδικού δικτύου (αυτοκινητόδρομοι, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές, αγροτικές ή δασικές οδοί) εκθέτοντας τόσον τους οδηγούς τους όσο, κυρίως, τους λοιπούς χρήστες αυτού του δικτύου σε θανασίμους ή σοβαρούς κινδύνους.

Η επιλογή της πρόληψης και σ’ αυτόν τον τομέα, όρος αναγκαίος για Πολιτεία νόμω κρατούσα, μπορεί να μην αποτελεί πανάκεια, ωστόσο αποτελεί θεμελιώδη τρόπο, μέσο και μέθοδο δραστικής μείωσης οδικών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων. Η εντατικοποίηση των ελέγχων σ’ αυτά τουλάχιστον τα οχήματα παρίσταται επιβεβλημένη, ώστε να γίνει και μία πλέον συστηματική καταγραφή του αριθμού των θεσάντων σε κυκλοφορία επικίνδυνα ή προβληματικά οχήματα και φορτία ή υποχρεωσάντων τους οδηγούς-υπαλλήλους των να εργάζονται πέραν των νομίμων ωραρίων.

Επειτα από μία πρώτη προειδοποίηση, εάν εμμένουν να μη διασφαλίζουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών στη χώρα μας, να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να μειωθεί δραστικώς ο «Μολώχ της ασφάλτου».

Η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και της στελέχωσης των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές, πέραν του ότι θα συμβάλλουν και στην τοπική οικονομία, είναι απαραίτητη, έστω και υπό τους υφισταμένους λόγω δανειακών προγραμμάτων (μνημονίων) περιορισμούς .Επιβάλετε η Κατεπείγουσα εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. Ο ελληνικός λαός θρηνεί θύματα από ανεύθυνες συμπεριφορές οδηγών και εταιρειών αδιαφορώντας για το δικαίωμα στην ζωή.


ΒΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ
Πολιτευτής και Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. επικοινωνίας: 23510 31896 – 6977255613 Email: vetsosan@otenet.gr Iστοσελίδα: vetsos-gamos.gr