Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

3η Εβδομάδα Επιστήμης& και Τεχνολογίας Κατερίνη, 6-13 Μαΐου 2017. Βιβλιοθήκη και Αμφιθέατρο Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ

3η Εβδομάδα Επιστήμης& και Τεχνολογίας Κατερίνη, 6-13 Μαΐου 2017. Βιβλιοθήκη και Αμφιθέατρο Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ
Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο ΤΕΙ της πόλης μας στα πλαίσια της 3ης Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας με τις διαλέξεις για την Μετεωρολογία που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 8 Μαίου...

από τον Καθηγητή Μετεωρολογίας κ Χ. Φείδα και τον Ερευνητή και Μετεωρολόγο του ΕΛΓΑ Δρ Ιωάννη Τεγούλια για τα μετεωρολογικά φαινόμενα και μοντέλα πρόγνωσης του καιρού. Καθημερινά γίνονται παρουσιάσεις σε μαθητές σχολείων το πρωί και το ευρύτερο κοινό το απόγευμα , πειραμάτων Φυσικής και Χημείας από τους καθηγητές κ Χρήστο Πετούση και Ευθύμιο Τασχουνίδη. Οι επόμενες διαλέξεις αφορούν την Επιστημονική Έρευνα και τις Τεχνολογικές εφαρμογές και θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη με το εξής πρόγραμμα σε συνδιοργάνωση με το ΕΚΕΤΑ ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας με έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης


Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, 19.00-21.00, Αμφιθέατρο Τμήματος

Εσπερίδα με θέμα : Επιστημονική Έρευνα και

Καινοτομικές Εφαρμογές

Συνδιοργάνωση με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ)

• Δρ Δ.Φωλίνας , Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού : Αυτοματισμοί και Τεχνολογίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Τσολάκης Απόστολος , Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤΗΛ (Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) ΕΚΕΤΑ

Τεχνολογικά επιτεύγματα και Καινοτομίες στην Πληροφορική, Ερευνητικά έργα και εφαρμογές του ΕΚΕΤΑ στην Ρομποτική και Εικονική πραγματικότητα .

• Δρ Διον. Μπόχτης, Διευθυντής Ινστιτούτου Έρευνας Θεσσαλίας

Καινοτομίες και Τεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωργία

Διοργάνωση:

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)&Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφοδιαστική –Κατερίνη , ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

(logistics.teicm.gr)

Συνδιοργάνωση: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( www.certh.gr)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης , είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ερευνητικές Περιοχές

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Ινστιτούτα

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

• Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

• Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες

• Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Βιώσιμη Κινητικότητα και Συνδυασμένες Μεταφορές

• Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

• Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)

Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία

Χρηματοδότηση

Το ΕΚΕΤΑ είναι στην ουσία ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο που διασφαλίζει ετησίως περίπου 25εκ € από τις παρακάτω πηγές:

Δραστηριότητα

Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάσσεται στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του HORIZON 2020.

Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 350 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 7.100 ετεροαναφορές/έτος)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών - spin offs.

Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της "Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών".