Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Για τους συνταξιούχους του Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα.

Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον Γερμανικό Ασφαλιστικό Φορέα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1) Oι συντάξεις που παίρνουν από την Γερμανία δεν φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΝΦΕ(Νόμος Φόρου Εισοδήματος)της Γερμανικής νομοθεσίας.Προσοχή!Δεν φορολογούνται στη Γερμανία όμως πρέπει να δηλώνονται στην Ελλάδα.


2) Ο Γερμανικός Ασφαλιστικός Φορέας δεν καταβάλλει έξοδα κηδείας.

3) Για όσους δικαιούνται σύνταξη χηρείας και το ποσό που δικαιούνται ο χήρος ή η χήρα τους τρεις πρώτους μήνες παίρνουν σύνταξη το 100 % της καταβληθείσας τελευταίας σύνταξης.Έπειτα από τον τρίτο μήνα λαμβάνει το 60% . Στην συνέχεια η σύνταξη χηρείας διαμορφώνεται σύμφωνα με το εισόδημα του χήρου ή της χήρας.

ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ