Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Πιερίας, ανακοινώνεται ότι στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 713Λ465ΦΥΟ-ΛΨ8, έχει αναρτηθεί έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 .

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών / Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Λ.Αλεξάνδρας 196, Αθήνα – Τηλ.2131600367, έως και τις 15-09-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Πιερίας και στα τηλέφωνα 2351351284 και 2351351285.

Μ.Ε.Π.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ