Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Εμείς οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού, απαιτούμαι από την εταιρεία Αιγαίου ΑΕ και την κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ την γραπτή και δημόσια δέσμευση ότι θα γίνει η πλήρης παράδοση του έργου της αερογέφυρας – κόμβοι Κορινού το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Οι δημότες Κορινού αντιλαμβάνονται την ανάγκη συντήρησης της υφιστάμενης αερογέφυρας, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλες τις πλευρές ότι οι συνεχείς παρατάσεις της παράδοσης του έργου έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

Επειδή

• Δεν υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς εναλλακτικές οδοί διοχέτευσης της κυκλοφορίας, όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχει δημιουργηθεί καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με πολύ δυσμενείς οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους του Κορινού, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής μας.

• Πλήττει την τοπική οικονομία,

• Επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στον τουρισμό μας και στην οικονομία που στηρίζεται σε αυτόν και στην οποία επενδύουμε χρόνια καθημερινά.

• Η απόφαση σας για περαιτέρω παράταση παράδοσης του έργου μετά την 31η Αυγούστου 2017, δεν είναι σύννομη με την εξαγγελία σας για εξοντωτικές ποινικές ρήτρες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας.

• Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας σε οποιαδήποτε πληροφορία – ενημέρωση που προκύπτει από την εταιρεία Αιγαίου ΑΕ και την κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ

Ζητούμε

Την γραπτή και δημόσια δέσμευση για πλήρη παράδοση της αερογέφυρας – κόμβοι Κορινού ως είχαν, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, ειδάλλως θα εντείνουμε τις αντιδράσεις μας και δεν θα υποκύψουμε στη πολιτική που ακυρώνει τη σημασία της ασφαλής μεταφοράς ως κοινωνικού αγαθού, που ξεπουλάει την τοπική κοινωνία για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, την εύκολη κερδοφορία τους και προμηνύει τη δική μας καταστροφή. Θα υπερασπίσουμε τον τόπο μας, τη προίκα των παιδιών μας και την επιβίωση μας, τα δικά μας συμφέροντα με κάθε μέσο και κάθε τρόπο».


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ