Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Τι συμβαίνει με τις κάρτες σίτισης των φοιτητών; Ερώτηση του Κώστα Κουκοδήμου προς το Υπουργείο Παιδείας.

Τι συμβαίνει με τις κάρτες σίτισης των φοιτητών; Ερώτηση του Κώστα Κουκοδήμου προς το Υπουργείο Παιδείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αναφορές από φοιτητές που φοιτούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, για τροποποίηση των κριτηρίων (εισοδηματικών) που αφορούν την παροχή δωρεάν κάρτας σίτισης 


Ειδικότερα στις Προϋποθέσεις δωρεάν σχετιζομένων αναφέρεται ότι δικαιούνται: α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Παρόλα αυτά, απορρίπτονται αιτήσεις φοιτητών που πληρούν το παραπάνω κριτήριο και όλα τα υπόλοιπα φυσικά που τίθενται με το αιτιολογικό ότι υπάρχει τροποποίηση του εισοδηματικού κριτηρίου και ότι το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, ακαθάριστο

Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται αναστάτωση αλλά και επιπλέον επιβάρυνση για τις οικογένειες τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε πολλές περιπτώσεις και σε διαφορετικές πόλεις.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Έχουν τροποποιηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή δωρεάν κάρτας σίτισης σε φοιτητές και ποια είναι αυτά;

-Υπάρχει πλαφόν στην χορήγηση καρτών σίτισης ανά πανεπιστήμιο;

-Τροποποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ανά πανεπιστήμιο;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Γ.Κουκοδήμος