Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΠΟΥ "ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ"

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΗΠΟΥ ''ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Εξώδικη απάντηση-δήλωση του Ευάγγελου Κήπου με την οποία αναφέρει ότι δεν παραδίδει την προεδρεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του ως  Πρόεδρος της Κοινότητας.