Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Συντονιστικό Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων - "ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Συντονιστικό Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων - "ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"