Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ο Οργανισμός παιδείας πολιτισμού αθλητισμού & πρόνοιας θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή, για τα μέλη των ΚΑΠΗ στη Λίμνη Κερκίνη, Οχυρά Ρούπελ, Άγκιστρο, Σέρρες στις 28 Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2351025563 & 2351079159.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΟΠΠΑΠ
Παυλίδης Θεόδωρος