Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου


Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου... Αγίου Νικολάου 15, στις 14.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :➤ 1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος