Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ - Ευχαριστήριο

Ο διευθυντής, ο σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητικές κοινότητες του Γυμνασίου Κορινού αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια την...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την χορηγία δύο σετ σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την τράπεζα EUROBANK για τη δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Ο προαναφερόμενος ψηφιακός εξοπλισμός τοποθετήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου αυξάνοντας έτσι τους διατιθέμενους σταθμούς εργασίας και διευκολύνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στην χρήση των ΤΠΕ. 

Θεωρούμε ότι πρωτοβουλίες όπως αυτές των δύο τραπεζών ενισχύουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας μας και ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα αυτό θα βρει και άλλους μιμητές.

Ο Διευθυντής του σχολείου
Πούτης Ιωάννης