Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της ΕΜΕ 13-3-2020

H Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 14ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ στις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις διδακτικές ώρες (8.15 έως 10.15), αφού προβλεφθεί από του Δ/ντές και εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Όποια σχολεία επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr/?q=node/1633) μέχρι 10-3-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12πμ, προκειμένου να τους σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών, η βεβαίωση του Δ/ντη και του Δασκάλου όπως και τα θέματα και οι οδηγίες του Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται:

1. Η έγκριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2. Οι οδηγίες διεξαγωγής του διαγωνισμού

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος 
Ανάργυρος Φελλούρης 
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Παναγιώτης Δρούτσας 
Καθηγητής Φροντiστηριακής Εκπαίδευσης 
Η έγκριση: Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 713/2806-2019 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του 14ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά με τίτλο “Παιχνίδι και Μαθηματικά”, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 32/01-08-2019 Απόσπασμα Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 13-03-2020 κατά το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς),
 για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να μην απαιτείται αγορά εντύπων-εκδόσεων της ΕΜΕ,
 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ