Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:


Θέμα 1: Παρουσίαση πρότασης διαδραστικού σταθμού πληροφοριών (info kiosk) και έγκριση σχετικής δαπάνης.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Κατασκευή ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. στο κεντρικό κτήριο.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Υπογραφή σύμβασης με την επιχείρηση «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης Και Τεχνολογίας» για τη δημιουργία Προ-Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας στο Επιμελητήριο Πιερίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Εκπόνηση μελέτης για την Ανάπτυξη του Ολύμπου και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης επιχειρήσεων.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Διοργάνωση δράσης καθαρισμού ακτών Πιερίας από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Επισκευαστικές τεχνικές εργασίες στο δάπεδο του υπογείου του κεντρικού κτηρίου.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8: Τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων στις προθήκες εκθεμάτων στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Ορισμός Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4635/2019.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Στήριξη δράσεων του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Παραλίας «Κερδώος Ερμής».
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11: Ίδρυση νέων Τμημάτων (Αγροτικό, Εξαγωγικό, Τουριστικό) στο Επιμελητήριο Πιερίας.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 12: Συνεργασία με δημοσιογράφο και δέσμευση πίστωσης (372.00€/μήνα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 13: Έγκριση ετήσιων δεσμεύσεων πιστώσεων, αναρτητέων στη Διαύγεια, προϋπολογισμού έτους 2020.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 14: Επικαιροποίηση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, έτους 2020.
1. Νομικός: Στέφανος Βαρδάκας, 992.00€/μήνα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για τη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4635/2019, πλέον των υπολοίπων αρμοδιοτήτων του.
2. Εισπράκτορες (Σοφία Μυστρίδου, Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Κυριακή Αράπογλου): διαφοροποίηση των ποσοστών τους.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 15: Έγκριση δαπανών, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.
• Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 16: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ