Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ανακοίνωση βολής στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου.


Σας γνωρίζουμε ότι την 01 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 07:00 έως 24:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων, ΕΕ/Π και εκρήξεις στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ ΡΕΜΑ - ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥΚΙ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ - ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
Παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για την αποφυγή του διάπλου της παρακείμενης ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, καθώς θα εκτελούνται πυρά όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς σε ύψος έως πέντε χιλιάδων (5.000) ποδών άνωθεν της στάθμης της θάλασσας.

Ο Διοικητής

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ