Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που θα γίνει στις...

  07 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 του Ν.4555/2018 επιτροπές του Δημοτικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., με θέμα: Οριστικοποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Γεώργιος Νταντάμης