Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Καλείστε να συμμετέχετε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 18.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 18.00, μέσω της εφαρμογής e.presence.gov.gr

1.    
Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή) έτους 2020.
2.    
Αποδοχή χρηματοδότησης 510.000€ από το Υπουργείο Υποδομών – 11η Αναμόρφωση
3.    
Έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
4.    
12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5.    
Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δίου – Ολύμπου για προμήθεια κρουνών -μανίκων  και λοιπών υλικών δασοπυρόσβεσης
6.    
Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης.
7.    
Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα-Προϋπολογισμό έτους 2020 του έργου με τίτλο «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» και ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. του τεχνικού προγράμματος έτους 2020. 
8.    
Παράταση-τροποποίηση της από 15.05.2017 σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Δήμου Δίου-Ολύμπου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “SEATRAC” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»
9.    
Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου-Ολύμπου και Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιερίας για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων των χερσαίων ζωνών  λιμένων στα διοικητικά όρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου, καθώς και τον καθορισμό των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας
10.              
Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου-Ολύμπου και Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιερίας  για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής
11.              
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «΄Εργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων ΔΕ Λιτοχώρου, ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου» έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς