Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Σε 13 εταιρίες οι μάσκες για τα σχολεία

Με απόφαση της η ΚΕΔΕ αναθέτει την προμήθεια μασκών για τα σχολεία σε 13 εταιρίες οι οποίες θα πρέπει...

έως την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 να καταθέσουν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και της Διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης και το δείγμα μάσκας.

Πάντως στην καλύτερη περίπτωση οι μάσκες θα φθάσουν στα σχολεία λίγο πριν την έναρξη τους στις 14 Σεπτεμβρίου και αυτό εφόσον γίνουν χωρίς καθυστερήσεις οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και φυσικά αν δεν προκύψουν ενστάσεις.

➤ Δείτε στην Διαύγεια ποιες εταιρίες έκαναν προσφορές και ποιες τελικά επιλέχτηκαν από την ΚΕΔΕ εδώ: https://diavgeia.gov.gr