Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Πιερίας

1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ


1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
3 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ


1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ


1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
5 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
6 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ


1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ


1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ


1 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ


1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ


1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ


1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ


1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
2 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


1 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ


1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ


1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
3 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ


1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ


1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
6 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ


1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
6 ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ