Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

«MEDITERRANEAN VILLAGE» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Προς: Τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΞΕ.Π. στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.ΞΕ.Π. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο «Mediterranean Village» στην Παραλία Κατερίνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου των ετών 2017-2020.
2) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού των ετών 2017-2020.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ετών 2017-2020.
4) Μετατροπή της «Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας» σε « Ένωση Ξενοδοχείων Πιερίας» και τροποποίηση Καταστατικού.
5) Εκλογές
α) Εφορευτικής Επιτροπής.
β) Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΞΕ.Π.
γ) Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ξ.

• Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ κάθε εργάσιμη μέρα από τις 9:30 μέχρι 13:00 στο γραφείο της Ένωσης επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, και μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:00.
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ξενοδοχείου και από υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι αυτό είναι σε ισχύ.

• Η πληρωμή των συνδρομών των μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία μπορεί να γίνει στο γραφείο της Ένωσης επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, και μέχρι την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:00.

• Για την απαρτία της πρώτης συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών έως και το έτος 2019.

• Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 7 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα κι ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα κι απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών έως και το έτος 2019.

• Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 14 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα κι ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού ταμειακά τακτοποιημένων μελών έως και το έτος 2019.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.ΞΕ.Π.

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΤΕΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ