Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

418 θέσεις 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Κατερίνης418 θέσεις 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Κατερίνης
μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, που αφορά την πρόσληψη  προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας και λήγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα προβλέπει  418 θέσεις, διαφόρων ειδικοτήτων ,για τον Δήμο Κατερίνης, οι οποίοι και θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, τεχνική υπηρεσία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΕΥΑΚ, τμήμα πρασίνου κλπ.  Οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
234
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
25
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
17
ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
16
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
12
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
12
ΔΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
12
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
10
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
8
ΔΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ
5
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
4
ΤΕ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
4
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
4
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
4
ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
4
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
4
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
2
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
2
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
2
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΠΕ
ΝΟΜΙΚΗΣ
2
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
2
ΤΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
2
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
1
ΠΕ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
1
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1

Όπως αναφέρεται  στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ,
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:


1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr)