Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Το Πλάτων στο Λοτζ της Πολωνίας. (Φωτογραφίες)Το Δημοτικό μας σχολείο συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, ΚΑ2 με τίτλο: "Δίγλωσση Εκπαίδευση, Ένα Βήμα Μπροστά" και διάρκεια δύο έτη. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί Δάφκου Β., Μπίντα Η., Ιορδανίδου Ε. επισκέφτηκαν την πόλη Λότζ στην Πολωνία όπου με τους άλλους εταίρους από την Πολωνία, την Ρουμανία, και την Τουρκία εφάρμοσαν τη δίγλωσση εκπαίδευση με τη μέθοδο CLIL και αντάλλαξαν ιδέες. Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.