Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Εργασίες αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Συνεχίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας παρεμβάσεις που αφορούν καθαρισμό και αποκατάσταση φθορών τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.
Συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας υλοποιούν το τελευταίο διάστημα με εντατικούς ρυθμούς εργασίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της τουριστικής εικόνας της Πιερίας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών της Πιερίας.
Εργασίες γίνονται για τη βελτίωση του οδοστρώματος της 13ης Ε.Ο. (Κατερίνης – Αγίου Δημητρίου-όρια Νομού), της 3ης Κοινοτικής Οδού (Εξοχή – Έλαφος) όπου αποκαθίστανται οι φθαρμένες ασφαλτικές επιφάνειες όσο και τη γενικότερη συντήρησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που οφείλονται στους παραπάνω παράγοντες στο μέτρο του δυνατού.