Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΠΟΤΑΜΙ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ: Όχι στο ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία.

Η κατάργηση της απαλλαγής του ΦΠΑ για το σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα αναχρονιστικής αντίληψης, αντι-αναπτυξιακής νοοτροπίας και στείρας ιδεολογικής εμμονής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι επιβαρύνει κυρίως μεσαία και μικρομεσαία στρώματα. Τοποθετεί δε την Ελλάδα ως τη χώρα που επιβάλει τις βαρύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις στον κλάδο της εκπαίδευσης, τη στιγμή που η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα έπρεπε να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την εθνική οικονομία.Η επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν ήταν απαίτηση των εταίρων για τη σύναψη της συμφωνίας τουναντίον είναι αποκλειστική ευθύνη και ιδεολογική επιλογή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αλλεπάλληλων αναχρονιστικών μέτρων της Κυβέρνησης του «πρώτη φορά αριστερά», όπως ο κομματικός τρόπος επιλογής των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, η κατάργηση των πρότυπων-πειραματικών σχολείων, η κατάργηση των δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, η διακοπή προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με τις διεθνείς αγορές υψηλής τεχνολογίας, τα οποία έχουν πλήξει καίρια τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

Την ίδια περίοδο, και εν μέσω της αβεβαιότητας και της σύγχυσης από τη μη ταχεία έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τη ΓΓΔΕ που θα προσδιορίζει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει των προϋποθέσεων του νόμου, έχει δει το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα στα οποία εμφανίζεται λίστα με συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια που απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Η κυκλοφορία της συγκεκριμένης λίστας, ειδικότερα σε περίοδο εγγραφών, αποτελεί καθαρό παράδειγμα χειραγώγησης αγοράς μέσω της διασποράς ψευδών πληροφοριών και νόθευσης του ανταγωνισμού. Για αυτό και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει εγκαίρως να προβεί στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου έτσι ώστε να μην προκαλείται αναστάτωση και αίσθημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Στο ίδιο σκεπτικό αξίζει να επισημανθεί πως η εισαγωγή των κριτηρίων πρέπει να διασφαλίζει το δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω οργανισμών.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στις οικονομικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης παρέμβασης. Η αλλαγή στο καθεστώς ΦΠΑ στην εκπαίδευση αναμένεται να έχει τα αντίθετα δημοσιονομικά αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και να οδηγήσει σε πολλές ανεπιθύμητες συνέπειες και αρνητικές συνέργειες τόσο για τους εν λόγω επαγγελματικούς κλάδους (συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, πτώση της ζήτησης, μείωση των απολαβών των εκπαιδευτικών λειτουργών, απώλεια θέσεων εργασίας), όσο και για τα έσοδα του κράτους (απώλεια φόρων, απώλεια εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενίσχυση της παραοικονομίας και αύξηση της μαύρης-αδήλωτης εργασίας) αλλά και για την ελληνική κοινωνία ευρύτερα (οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, άνοδος της ανεργίας).

Το Ποτάμι έχει ολοκληρωμένη πρόταση ισοδυνάμων για τους συντελεστές ΦΠΑ, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη ενός κεντρικού και ενός μειωμένου συντελεστή, στην οποία οι υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται πλήρως του φόρου. Για αυτό είναι πεποίθησή μας ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα της επιβολής του συντελεστή ΦΠΑ 23% σε φροντιστήρια και σχολεία και να αξιοποιηθούν σε στρατηγικό επίπεδο οι προτάσεις ισοδύναμων μέτρων για την ανάλογη συνεισφορά στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμα θα πρέπει οι υπηρεσίες εκπαίδευσης οι οποίες εμπίπτουν στο βασικό πρόγραμμα σπουδών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων να εξαιρεθούν από την επιβολή ΦΠΑ 23%. Τέλος στο πλαίσιο του δίκαιου ανταγωνισμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ύπαρξης φορέων του ίδιου κλάδου της οικονομίας για τους οποίους θα ισχύει διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ και άρα νόθευση του ανταγωνισμού.

Η Κυβέρνηση του «πρώτη φορά αριστερά» έφερε και στην εκπαίδευση όπως και στο σύνολο των κυβερνητικών τομέων πολιτικής την κομματοκρατία, την υπερφορολόγηση και την αποστροφή για κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι αδιαπραγμάτευτη απόφασή μας και εθνικό μας καθήκον να πολιτευθούμε με γνώμονα την πλήρη αντιστροφή του συνόλου των καταστροφικών πολιτικών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στον χώρο της παιδείας.

Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής Αττικής


27 Αυγούστου 2015