Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ


Η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Κατερίνης μετατράπηκε σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.12972 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1038/τ.Β’/03-06-2015, και αφορά στην ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, τα οποία αποτελούν παραρτήματα των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ. όπου εδρεύουν και τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.
    Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει η ειδικότητα:
•        Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
     Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κατερίνης εγγράφονται στο Α’ έτος απόφοιτοι Λυκείου & στο Β’ έτος απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. και των ΤΕΕ Α’ Κύκλου.
        Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 15-09-2015 στη Διεύθυνση της Σχολής, οδός
   Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας.
        Πληροφορίες θα δίνονται από 01-09-2015 ώρες 08:00-14:00 στο τηλέφωνο: 2351074710.

                          Ο Διοικητής

        Αστέριος Φαρμάκης