Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Τα Κοινωνικά Κινήματα και η Αυτό-διαχείριση ως λύση στην κρίση. Ανοιχτή συζήτηση: Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, ώρα 19:00 στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης


Οι τελευταίες εκλογές ανέδειξαν μια νέα κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει την πιστή εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, δικαιολογώντας την συγκεκριμένη πρακτική στην έλλειψη εναλλακτικών σχεδίων. Σε αντίθεση με την στάση αυτή, η κινηματική δράση στην Ελλάδα, από την αρχή της κρίσης,  καλλιέργησε μια σειρά από εναλλακτικές ιδρύοντας κοινωνικές δομές, οι οποίες δρουν και αναπτύσσονται χωρίς την ανάγκη του κράτους.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμε, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, ώρα 19:00 στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης, σε μια συζήτηση προς την ανάδειξη αυτών των εναλλακτικών ως μέσων προστασίας, ανακατάληψης των κοινών και επίτευξης μιας ριζοσπαστικής κοινωνικής αλλαγής μέσα από την  αυτό-οργάνωση και αυτό-διαχείριση.

Συζήτηση με τους:

Κώστα Νικολάου, Καθηγητή του Ε.Α.Π.
Εργάτες που συμμετέχουν στο αυτό-διαχειριζόμενο εγχείρημα της Βιο.Με.
Μέλη της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς

Παύλο Παπαδόπουλο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή των Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.