Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

“Ο σχολικός χώρος στο 19ο Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης: παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική του λειτουργία”


Ο σύλλογος διδασκόντων του 19ου Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 19ου Δημοτικού Σχολείου στις 25 Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη λειτουργία των τριών καινούριων σχολικών μονάδων της πόλης, αλλά και της γενικότερης συζήτησης που ακολούθησε έπειτα από την εν λόγω συνάντηση, δηλώνει τα ακόλουθα:


Τα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 19ου Δημοτικού Σχολείου στις 25 Ιανουαρίου 2016, ύστερα από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 19ου Δημοτικού Σχολείου, δεν είχαν ως σκοπό να απαξιώσουν το έργο του Δήμου, ούτε να μειώσουν την προσπάθεια που έχουν καταβάλλει οι φορείς που ενεπλάκησαν με την κατασκευή και λειτουργία των τριών νέων σχολείων της πόλης.
Σαφής σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι προβληματισμοί όλων των εμπλεκομένων μερών και να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων.
Σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου και τις θέσεις του, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ο Σύλλογος Διδασκόντων (ΦΕΚ 1340/2002, Άρθρο 39, παράγραφος Α, εδάφιο 9) «…έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη αναγκών…».
Στα πλαίσια επομένως του θεσμοθετημένου ρόλου του ο Σύλλογος Διδασκόντων του  Σχολείου (Πράξη 13η/23-12-2015 του Συλλόγου Διδασκόντων) εντόπισε βασικά ζητήματα που αφορούν πρωτίστως στην ασφάλεια και κατόπιν στην υγεία των μαθητών του Σχολείου και σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του σχολικού κτηρίου, καθώς και σε άλλες ελλείψεις (τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ελλείψεις υλικών κ.α.).
Στη συνάντηση στις 25 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων διατύπωσε τις συγκεκριμένες θέσεις του, τις οποίες  ως όφειλε, κοινοποίησε από την αρχή της σχολικής χρονιάς στη Σχολική επιτροπή του Δήμου Κατερίνης.
Ξεκινώντας από το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ασφαλών κιγκλιδωμάτων στην ταράτσα του κτηρίου. Τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα χαρακτηρίζονται απολύτως επικίνδυνα. Επιπλέον, σε τμήματα του πρώτου ορόφου του κτηρίου επιβάλλεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, καθώς διαπιστώθηκε υψηλός βαθμός επικινδυνότητα.
Ο Δήμος Κατερίνης έχει δηλώσει τη δέσμευσή του να ολοκληρώσει τις εν λόγω εργασίες. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται πέντε και πλέον μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ένα δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία και την υγιεινή των μαθητών, αφορά την επιλογή να κατασκευαστεί στην είσοδο του κτηρίου κιγκλίδωμα αντί κάποιας άλλης κλειστής κατασκευής.
Κοινή διαπίστωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά και επισκεπτών του σχολείου είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται από τον Δεκέμβρη, και οι οποίες έχουν καταγραφεί, στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους – διαδρόμους, ή όπως χαρακτηρίζονται από την κτηριακή μελέτη, «εσωτερική αυλή».
Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η εσωτερική αυλή, θεωρείται χώρος εκπαιδευτικών δράσεων και ως εκ τούτου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στις τάξεις και στους μαθητές, καθώς επίσης και στην προστασία των παιδιών από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.
Διαπίστωση του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου είναι ότι κατά τους χειμερινούς μήνες η χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπει την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά την ώρα προσέλευσης των μαθητών και όχι μόνο, οι θερμοκρασίες που επικρατούν στο χώρο τις κρύες μέρες κυμαίνονται γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου (γίνεται συστηματική καταγραφή των θερμοκρασιών στους χώρους αυτούς για αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο).
Είναι φανερό πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς καταρτισμένος στις βιοκλιματικές κατασκευαστικές, ούτε να είναι σε θέση να υπογράφει κτηριολογικές αναλύσεις για να διαπιστώσει ότι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στους χώρους αυτούς απλά δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκτός και αν προβλέπονται από την κατασκευαστική μελέτη οι συγκεκριμένες χαμηλές θερμοκρασίες τους χειμερινούς μήνες (που σημειωτέον έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τις προδιαγραφές που ορίζει ο πρώην Ο.Σ.Κ. για τους κοινόχρηστους χώρους των σχολικών κτηρίων και οι οποίες ορίζουν ως κατώτατο όριο του 16 βαθμούς Κελσίου).
Κρίνεται επομένως αναγκαία είτε η βελτίωση-ολοκλήρωση  του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηρίου για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου με βάση τα ιδιαίτερα βιοκλιματικά του χαρακτηριστικά, είτε η αντικατάσταση της κεντρικής καγκελόπορτας στην είσοδο του κτηρίου με κλειστού τύπου κατασκευή και η θέρμανση του χώρου, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες παραμονής των μαθητών στους χώρους αυτούς και να προστατευθεί η υγεία τους.
Ολοκληρώνοντας την παράθεση των όσων υποστήριξε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 19ου Δημοτικού Σχολείου κατά τη συνάντηση της 25 Ιανουαρίου 2016, οφείλει σε αυτό το σημείο να δηλώσει επιπλέον το εξής: αναγνωρίζει την επιτυχημένη επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση που ασκεί ο Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, κύριος Νικόλαος Γραίκος. Ο όρος «Δάσκαλος» είναι τίτλος τιμής για τους εκπαιδευτικούς. Ο σχολικός σύμβουλος είναι ένας δάσκαλος με πολύπλευρο και δύσκολο ρόλο, που πέρα από την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση που ασκεί στους εκπαιδευτικούς, συνεργάζεται «…και με τα θεσμοθετημένα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής τους» (ΦΕΚ. 1340/2002, άρθρο 12, παράγραφος 1).
Από τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, αλλά κυρίως από τη θεσμική υποχρέωση των φορέων της εκπαίδευσης να εντοπίζουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να επιδιώκουν λύσεις σε προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας, γίνεται σαφές ότι καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τα κίνητρά τους.
Από την πλευρά δε του Συλλόγου διδασκόντων υπάρχει μόνο ενδιαφέρον για την επίλυση των όποιων λειτουργικών προβλημάτων της σχολικής μονάδας που έχουν επισημανθεί. Η καλύτερη δυνατή λειτουργία του σχολείου είναι το μόνο του μέλημα και ο βασικός του στόχος.
                                                                                                     Ο σύλλογος διδασκόντων

                                                                                                  του 19ου Δημοτικού Σχολείου